مد روز با طرح ۳هزار ساله
شاخه: مدل لباس

قدیمیترین شلوار جهان که ۳هزار سال قدمت دارد مورد توجه طراحهای مد قرار گرفته و یکی از آنها مشابهاش را تهیه و به بازار عرضه کرده است. این شلوار از دیدگاه هنر طراحی زیبا، مدرن و جالب توجه است. شلوار قدیمی در منطقهای در چین یافته شده و شلوار مشابه آن نیز اکنون به قیمتی معادل ۷۵تا ۱۰۰دلار به بازار عرضه شده است.

 

http://media.jamnews.ir/39vg8x17bo4gl6snsj7.jpg

ارسال نظرات